Hà Nội, Tuyên Quang
Thành viên từ 2021
Logo

Nguyễn Đức Hải

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Em mong muốn tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập và học hỏi nhiều kinh nghiệm trong khi làm việc.

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2021 đến 05 - 2021
Redsun Nhân viên

Thực hiện sơ chế thực phẩm
Chuẩn bị đồ và hỗ trợ quá trình nấu của Bếp chính
Tham gia việc kiểm kê, xuất hàng, nhập hàng.
Các công việc cụ thể khác theo yêu cầu công việc

Kỹ năng
học hiệu quảNghề nghiệpTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ