Logo

Nguyễn Thành Nhân

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Trở thành nhân viên xuất sắc trong lĩnh vực và nhiệm vụ đã đảm nhiệm.
Công việc phù hợp và ổn định, gắn bó phát triển lâu dài.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đầy đủ chế độ

Học vấn
Năm 2015 - 2019
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM Khá

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2020 đến 07 - 2021
Công Ty Hòa Phát Nhân Viên Chỉnh Lý Hồ Sơ

– Thực hiện chỉnh lý hồ sơ
– Sắp xếp, đánh số, nhập liệu.
– In ấn photo

Kỹ năng
học hiệu quảLàm việc nhómquản lý giao tiếpQuản lý sáng tạoquản lý thời gianTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ