Photo

Nguyễn Tiến Mới

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công việc
– Được hưởng các chế độ theo luật lao động
– Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho công việc được hiệu quả và nhanh chóng.

Học vấn
2010 - 2013
Đại Học Giao Thông Vận Tải Trung bình

Công nghệ ô tô

Kinh nghiệm
Tháng 09 - 2018 đến 04 - 2021
Công ty TNHH liên doanh VIEDAM Công nhân kĩ thuật

+ Mô tả công việc:
Tham gia vận hành máy edm wire cut (soldick ,Mitsubishi )
Có khả năng vận hành máy bắn điện EDM (soldick)

Tháng 08 - 2014 đến 04 - 2020
Công Ty Nitto Kogyo Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

+ Mô tả công việc:
Đọc bản vẽ
Gia công sản phẩm
Hàn các chi tiết gia công lại
Sản xuất xe bồn chở dầu
Vận hành máy cắt dây (sodick,Mitsubishi )

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ