Photo

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tôi sang Nhật được 7 năm, có kinh nghiệm làm việc về nhân sự trong công ty Nhật được 3 năm. Tôi muốn trở thành 1 trợ lý xuất sắc trong công ty Nhật.

Học vấn
Năm 2009 - 2012: Cao đẳng
Trường Cao đẳng Công nghiệp DMTT HN Khá

Kế toán

Năm 2015 - 2017: Trung cấp
Trường Chuyên môn Ngoại ngữ Shurin Khá

Phiên/ Biên dịch Nhật Việt

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2017 đến 09 - 2020
Công ty TNHH Asipro (bên Nhật) Trợ lý, tuyển dụng nhân sự

+ Mức lương:2,000
+ Mô tả công việc:
(Công ty bên Nhật)
– Quản lý nội dung chia sẻ trên Fanpage FB
– Gọi điện, nghe điện của công ty đối tác
– Phiên dịch khi công ty đối tác yêu cầu
– Tuyển dụng và phỏng vấn các bạn đến tìm việc
– Quản lý các bạn VN đang làm haken cho công ty
– Làm lương và đi trả lương cho nhân viên haken
– Phiên dịch cho sếp

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ