Photo

Nguyễn Trung Kiên

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tìm kiếm công việc gắn bó lâu dài, khả năng thăng tiến cao

 

Học vấn
2013 - 2016
Đại học quốc tế Nagasaki Khá

Nhà hàng, khách sạn

Kinh nghiệm
Tháng 09 - 2016 đến 04 - 2018
JR hotel okura japan Nhân Viên

+ Mức lương:800
+ Mô tả công việc:
Giới thiệu, order , thu ngân cho nhà hàng
– Phục vụ nước uống cho khách
– Nhận order tại quầy
– Thu ngân

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ