Logo

Nguyễn Hồng Phúc

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Môi trường làm việc thân thiện.
Làm tốt nhiệm vụ được giao.
Phát huy được khả năng của bản thân.
Hoàn thành báo cáo thực tập và làm việc lâu dài.

Học vấn
Năm 2018 - 2019
Đại học công nghệ TPHCM Ngôn Ngữ Nhật_Giỏi

Kinh nghiệm
Tháng 05 - 2018 đến 07 - 2018
Công ty Vòng Tròn Đỏ Nhân Viên Cửa Hàng

+ Mức lương:3,000,000
+ Mô tả công việc:
Bày bán, trang trí, dọn dẹp cửa hàng
Giới thiệu thông tin và các khuyến mãi cho khách
Upsale các mặt hàng tại cửa hàng, thanh toán cho khách

Tháng 12 - 2017 đến 02 - 2018
Chuỗi Cửa Hàng Matcha Coffee New Days Barista

+ Mức lương:1,500,000
+ Mô tả công việc:
Pha chế va thanh toán cho khách, giới thiệu quảng bá cho thương hiệu cũng như chương trình khuyến mãi đnag chạy tại cửa hàng

Kỹ năng
Giải quyết vấn đềhọc hiệu quảLàm việc nhómquản lý giao tiếpRa quyết địnhTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ