Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Nguyễn Quang Huy

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2020 đến 07 - 2021
Công Ty Vinaco Nhân Viên Kho

+ Mô tả công việc:
– Quản lý nhập xuất của hàng hóa
– Sắp xếp hàng hóa trong kho. Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
– Thống kê lượng hàng tồn kho định kỳ

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ