Photo

Nguyễn Thu Hiền

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Muốn trở thành một nhân viên xuất xắc và cống hiến và phát huy những gì bản thân đã được học hỏi. Muốn làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

 

Học vấn
2016 - 2020
Đại học chuyên ngành kỹ thuật ô tô Khá

Kỹ thuật cơ khí

Kinh nghiệm
Tháng 12 - 2020 đến 05 - 2021:
Trung tâm đào tạo kỹ thuật ô tô Disa Nhân Viên

+ Mô tả công việc:
Quản lý lưu trữ giấy tờ, hồ sơ của học viên, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập

Tháng 06 - 2020 đến 06 - 2021
Công ty cổ phần kỹ thuật ô tô disa Nhân viên hành chính

+ Mức lương:6,000,000
+ Mô tả công việc:
Tiếp khách, nhập số liệu, quản lý giấy tờ, sổ sách, thu ngân.
Quản lý thu chi trong ngày, tháng, lập báo cáo ngày, báo cáo tháng
Theo dõi công nợ, đối chiếu công nợ, nhập kho, xuất kho, hoạch toán trên phần mềm kế toán Misa
Làm các công việc khác.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ