Bình Dương
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Trọng Hiếu

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Trở thành nhân viên xuất sắc

 

Học vấn
2013 - 2016
Trường cđ nghê Việt Đức Hà Tĩnh Khá

Điện tử công nghiệp

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ