Bình Dương
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Công Bình

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
1998 - 2003
Trường Đại Học Nha Trang Khá

Cơ Khí

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2007 đến 07 - 2021
Công Ty Nidec Việt Nam Giám Sát Bảo Trì

+ Mô tả công việc:
– Tổ chức, điều hành phân công rõ từng nhiệm vụ nhân viên trong tổ
– Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đồng thời sữa chữa máy móc thiết bị khi phát sinh
– Kiểm soát tiến độ công việc
– Tham gia cải tiến MMTB, lắp đặt máy khi có yêu cầu…

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ