Photo

Nguyễn Thị Kim Thư

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

• Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài để gắn bó.
• Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt, có nhiều cơ hội để phát triển.
• Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt.
• Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm bản thân

Học vấn
2012 - 2015
Thpt Phan Liêm Khá

12/12

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2017 đến 02 - 2020
Santoku Nhận viên

+ Mức lương:10,000,000
+ Mô tả công việc:
Tiếp xúc giới thiệu khách hàng món mới thuyết phục khách mua hàng
Chuẩn bị nguyên liệu để làm súhi và sashimi
Đặt hàng kiểm kê quản lý hàng hoá tồn trong kho

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ