Photo

Nguyễn Thị Tâm

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Muốn phát triển bản thân, tìm được môi trường phù hợp để gắn bó lâu dài .

 

Kinh nghiệm
Tháng 05 - 2020 đến 04 - 2021
Dịch vụ ăn uống Tam Anh Nhân viên phục vụ

+ Mức lương:5,800,000
+ Mô tả công việc:
Làm trong mô hình nhà hàng Nhật, Set up dọn dẹp, giới thiệu menu ( thuyết phục khách hàng, bán những mặt hàng nhập về trong ngày ) phục vụ đồ ăn đồ uống theo kiểu alacarte, trả lời thắc mắc của KH, chịu trách nhiệm về khu làm việc của mình bao gồm giải quyết vấn đề , thanh toán .

Tháng 08 - 2018 đến 06 - 2020
TNHHMTV Kiều Dung Nhân viên phục vụ

+ Mức lương:5,500,000
+ Mô tả công việc:
Dọn dẹp, set up, chuẩn bị đồ, giới thiệu menu, lấy oder, phục vụ đồ ăn, đồ uống , thanh toán cho KH . Từng làm hostest ở đây 4 tháng

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ