Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Nguyễn Duy Tạo

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm.

Học vấn
2007 - 2011
Đại học Kinh Tế Tp.HCM Kế Hoạch Đầu Tư

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2017 đến 04 - 2021
Công ty leopalace21 Nhân viên

+ Mức lương:34,000,000
+ Mô tả công việc:
Tiếp Nhận kế hoạch hàng ngày từ quản lý người nhật, phân việc cho mọi người làm cùng, báo cáo tiến độ công việc với quản lý người nhật qua điện thoại.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ