Hà Nội, Hà Nam
Thành viên từ 2021
Logo

Nguyễn Đăng Dương

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Kinh nghiệm
Tháng 11 - 2017 đến 11 - 2020
Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

+ Mô tả công việc:
Tham gia công đoạn lắp ráp thiết bị y tế
Tuân thủ các hướng dẫn an toàn trong sản xuất
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ