Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Hồng Phúc

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tìm được công việc phù hợp
Có cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2017 đến 04 - 2020
Xuất khẩu lao động Nhật Bản Thực tập sinh

+ Mức lương:30,000,000
+ Mô tả công việc:
Đọc bản vẽ
Thi công dầm sắt
Báo cáo công việc

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ