Logo

Nguyễn Ngọc Phụng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

• Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài để gắn bó.
• Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt, có nhiều cơ hội để phát triển.
• Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt.
• Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm bản thân

Học vấn
2004 - 2007
THPT Nguyễn Hữu Thọ Tốt nghiệp Phổ Thông

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2010 đến 04 - 2018
Công Ty Teamper Nhân viên

+ Mức lương:6,300,000
+ Mô tả công việc:
-Kiểm tra chất lượng của tất cả các nguyên vật liệu
-Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm
-Thực hiện và ghi chép lại tất cả các kiểm tra nội bộ
-Phối hợp các thành viên khác trong nhóm để làm việc và đảm bảo chất lượng
-Báo cáo hàng lỗi cho bộ phận sản xuất
+ Thành tích đạt được:
Làm việc được khen thưởng

Kỹ năng
Làm việc nhóm
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ