Photo

Nguyễn Đình Sỹ

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tôi muốn trở thành 1 người công nhân kĩ thuật xuất sắc

 

Học vấn
2014 - 2016
Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội Khá

Cơ Khí

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2016 đến 12 - 2016
Công ty:Winawasin Nhân Viên Vận Hành Máy

+ Mức lương:7,000,000
+ Mô tả công việc:
Vận hành máy ép nhôm
Và các nhiệm vụ khác mà cấp trên đề ra

Tháng 05 - 2017 đến 12 - 2020
Công Ty ファブリック大西 thực tập sinh tại Nhật

+ Mô tả công việc:
Gia công sắt thép
Vận hành máy cắt khoan
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ