Photo

Nguyễn Duy Khanh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm.
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài.

Học vấn
2018 - 2020
経受情報学部ビジネス学科 ( Faculty of Informatics, Department of Business) Khá

Kinh tế

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ