Photo

Nguyễn Cao Danh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn làm trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường
Làm việc trong khu vực nội thành TP.HCM.
Công việc ổn định, trả lương theo năng lực.
Môi trường làm việc năng động, quốc tế và chuyên nghiệp.
Hợp đồng, chính sách phúc lợi rõ ràng
Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển kĩ năng.

Học vấn
2011 - 2014
University of Toulouse 1 Capitole Kinh tế và Quản lý

2018 - 2020
Institut Mines Telecom Business School International Business Development

Kinh nghiệm
Tháng 08 - 2014 đến 08 - 2018
Delta International Co.,ltd Sales & Business Development Manager

+ Mức lương:15,000,000
+ Mô tả công việc:
Bán hàng
Quản lí / điều hành dịch vụ
Quản lí chi phí
Phát triển kinh doanh

Tháng 03 - 2016 đến 04 - 2018
Phoenix Voyages Group Sales Executive

+ Mức lương:12,000,000
+ Mô tả công việc:
Tư vấn điểm đến cho khách du lịch Âu/Mỹ

Tháng 02 - 2019 đến 07 - 2019
Thalasso N.1 Commercial Assistant

+ Mức lương:20,000,000
+ Mô tả công việc:
Nghiên cứu thị trường và sản phẩm du lịch quốc tế cho chị trường Pháp.

Tháng 10 - 2020 đến 06 - 2021
Delta Booking Vietnam Head of Sales & Business Development

+ Mức lương:20,000,000
+ Mô tả công việc:
Phát triển thị trường du lịch nội địa.

Kỹ năng
Làm việc nhómlãnh đạoquản lý chiến lượcQuản lý dự ánquản lý thời gian
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ