Photo

Nguyễn Hoàng Phi

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2019 - 2019
Kỳ Thi Năng Lực Nhật Ngữ JLPT Khá

Tiếng Nhật N4

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2019 đến 01 - 2021
Công Ty Ốc Vít Ở Nhật Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Mô tả công việc:
Trực tiếp vận hành máy
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và nội quy của công ty
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ