TP. HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Thị Hải Yến

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

Học vấn
1996 - 2002
Trường Đại học Bách khoa TPHCM Đại học

Công nghệ thông tin

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ