TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Minh Hiếu

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Học vấn
2013 - 2017
Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Trung bình

Cơ Khí Chế Tạo

Kinh nghiệm
Tháng 12 - 2019 đến 04 - 2021
Công ty:TNHH STK Nhân Viên Cơ khí

+ Mức lương:9,000,000
+ Mô tả công việc:
Kiểm tra sản phẩm cơ khí
Khắc phục hàng hư xảy ra
bBên dich email bản vẽ
+ Thành tích đạt được:
hoàn thành tốt công việc được giao

Tháng 01 - 2017 đến 12 - 2019
Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

+ Mô tả công việc:
Vận hành máy đúc nhôm
Kiểm tra sản phẩm
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ