Tp.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Trần Yến Như

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài.
Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt.
Mong muốn tìm được nơi làm việc có cơ hội cống hiến bản thân tốt.

Học vấn
2015 - 2019
Trường Đại học Cần Thơ Khá

Sư phạm Sinh học

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2020 đến 09 - 2020
Đậu nành mix Nhân Viên Thu Ngân

+ Mức lương: 3,500,000
+ Mô tả công việc:
Công việc part time. Làm thu ngân và pha chế cho hệ thống cửa hàng đậu nành mix. Kiểm kê nguyên vật liệu nhập vào hàng ngày của quán. Bán được bao nhiêu còn tồn bao
nhiêu để chốt cuối ca làm việc.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ