Bình Dương
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Chỉ Chỉnh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,hoà đồng.cố gắng hoàn thành tốt công việc,hoàn thiện kỹ năng lập trình

 

Học vấn
2015 - 2018
Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Đức Khá

Chế Tạo Thiết Bị Cơ Khí

2018 - 2019
Trung tâm traminco Khá

Tiếng nhật

Kinh nghiệm
Tháng 10 - 2020 đến 04 - 2021
Công ty TNHH Asuzac Công nhân vận hành máy tiện,phay CNC

+ Mức lương:7,000,000
+ Mô tả công việc:
Setup máy,chạy hàng và khắc phục sự cố trong lúc vận hành máy
Hỗ trợ các Phòng ban/Đơn vị tổ chức thực hiện các công việc chung của Công ty.
Thực hiện các công việc Theo chỉ đạo cuả cấp trên

Tháng 09 - 2018 đến 11 - 2019
Công ty tại Nhật Bản Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện,phay CNC

+ Mức lương:25,000,000
+ Mô tả công việc:
Vận hành máy phay, tiện CNC .
Lập trình vận hành máy CNC
Đọc hiểu bản vẽ
Thực hiện gia công chi tiết theo bản vẽ

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ