Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Nguyễn Thị Diệu Quyên

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Học hỏi kinh nghiệm kinh doanh
Trở thành nhân viên kinh doanh xuất sắc

Học vấn
2015 - 2019
Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Bác sĩ Thú y

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2020 đến 01 - 2021
Đại lý thuốc thú y Thu Trang Hưng Yên Nhân viên bán hàng

+ Mức lương:5,000,000
+ Mô tả công việc:
Tư vấn thuốc thú y cho các bác nông dân đến cửa hàng, thủ kho, kiểm tra xuất nhập hàng
Tiếp nhận viên thị trường khi đến đại lý.

Kỹ năng
Làm việc nhómlãnh đạo
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ