Photo

Nguyễn Việt Dũng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Học vấn
2008 - 2012
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Đại học

Cơ khí ô tô

Kinh nghiệm
Tháng 12 - 2015 đến 12 - 2020
Công ty TNHH Nissan Việt Nam Kỹ sư trung cấp

+ Mức lương: 13,000,000
+ Mô tả công việc:
Tạo dữ liệu CAD CAE trong xe ô tô
Thực hiện công việc chuyên môn khác
Báo cáo công việc

Kỹ năng
Làm việc nhóm
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ