Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

NGUYỄN VĂN THỦY

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

Học vấn
Năm 2010 - 2013: Cao đẳng
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khá

Thiết kế đồ họa

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ