Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài

Học vấn
Năm 2011 - 2014: Phổ Thông
Cao Bá Quát Quốc Oai Hà Nội Khá

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ