Đồng Nai
Thành viên từ 2021
Photo

NGUYỄN THỊ KIM THANH

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Có 1 công việc ổn định, học hỏi kinh nghiệm, trở thành nhân viên xuất sắc

Học vấn
Năm 2014 - 2018: Đại học
Trường đại học HUTECH Trung Bình

Ngôn ngữ Anh

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2019 đến 02 - 2021
Đại Học Công Nghệ TP HCM Nhân Viên Văn Phòng

+ Mức lương:7,500,000
+ Mô tả công việc:
Soạn thảo, sắp xếp quản lý văn thư, công văn hành chính
Thực hiện công tác văn thư hành chính của công ty, và các công việc khác theo chỉ thị cấp trên.
Chăm sóc học sinh, phụ huynh
Thu ngân
+ Thành tích đạt được:
Nhân viên xuất sắc năm 2019

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ