Logo

Nguyễn Lý Huỳnh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Tôi muốn trở thành một nhân viên xuất sắc
– Môi trường làm việc thân thiện
– Gắn bó lâu dài với công ty.

Học vấn
Năm 2008 - 2011
Đại Học Công Nghiệp Tp HCM Khá

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2014 đến 01 - 2019
Công ty Á Châu Sài Gòn Afi Nhân Viên QC

Kiểm nghiệm, kiểm tra vi sinh, hóa lý,
Cảm quan đánh giá thành phẩm,
Báo cáo công việc, đánh giá nhà cung cấp, làm đề án, quản lý sản xuất…

Kỹ năng
Làm việc nhómNghề nghiệpQuản lý stressquản lý thời gianTin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ