Photo

Nguyễn Trường Giang

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Trong 3 năm tới phấn đầu trở thành một Manager chuyên nghiệp cho một công ty sản xuất lớn.

 

Học vấn
2010 - 2014
ĐH Cần thơ Khá

Cơ khí giao thông

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2018 đến 03 - 2021
Công ty:Uchiyama Việt Nam Kỹ Sư

+ Mức lương:15,000,000
+ Mô tả công việc:
Kiểm soát chất lượng và quy trình sản xuất, điều tra phế phẩm và xử lý than phiền khách hàng, kaizen và làm đối sách FMEA.
Làm việc trực tiếp với cố vấn người Nhật, nhận đơn hàng thử nghiệm từ khách hàng ̣̣để thử nghiệm và nhận định tính năng sản phẩm.
Đào tạo kiến thức chuyên môn về sản phẩm (ron, phốt, bạc đạn) và nguyên liệu (Cao su) cho các cấp quản lý từ Sub leader trở lên.
+ Thành tích đạt được:
Kaizen quy trình làm việc, 5s giúp tiết kiệm thời gian, giảm nguyên vật liệu.

Tháng 02 - 2015 đến 02 - 2018
Công Ty Maruwa Kỹ thuật viên

+ Mức lương:31,000,000
+ Mô tả công việc:
– Vận hành máy móc. Theo dõi thiết bị trong quá trình sản xuất
– Thực hiện đúng yêu cầu lao động
– Bảo quản, bảo hành thiết bị, máy móc của nhà máy
+ Thành tích đạt được:
Nhân viên xuất sắc
Bằng tiếng nhật N4, N3 và N2.
Giấy khen từ giám đốc

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ