Hà Nội, Nam Định
Thành viên từ 2021
Logo

Phạm Thị Thùy Giang

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài.

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2017 đến 03 - 2021
Công Ty Tại Nhật Nhân viên

Tham gia vào quá trình sản xuất
Làm thủy sản
Đóng thành phẩm

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ