Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Phạm Văn Sơn

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn kiếm một công việc phù hợp, ổn định để gắn bó lâu dài và học hỏi kinh nghiệm

Kinh nghiệm
Tháng 12 - 2018 đến 12 - 2019
Quán Bia Nhân viên phụ bếp

+ Mô tả công việc:
Thực hiện sơ chế thực phẩm
Chuẩn bị đồ và hỗ trợ quá trình nấu của Bếp chính
Tham gia việc kiểm kê, xuất hàng, nhập hàng.
Các công việc cụ thể khác theo yêu cầu công việc.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ