Photo

Phạm Phương Anh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2018 - 2021
Đại học Sư phạm TPHCM Trung bình

Ngôn ngữ Nhật

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2019 đến 08 - 2019
Cinestar Nhân Viên Part Time

+ Mức lương:1,000,000
+ Mô tả công việc:
Bán vé, bắp nước; dẫn khách, kiểm tra các cụm rạp
Giải quyết những vấn đề, thắc mắc của khách hàng
Tính tiền , thu tiền của khách hàng

Tháng 05 - 2018 đến 05 - 2018
Ứng dụng golden A Promotion girl

+ Mức lương:1,000,000
+ Mô tả công việc:
Giới thiệu ứng dụng đến với khách hàng
Giải quyết những vấn đề, thắc mắc của khách hàng
Tính tiền , thu tiền của khách hàng

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ