Đồng Nai
Thành viên từ 2021
Photo

Phan Anh Quyền

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2017 đến 01 - 2021
Công Ty Tại Nhật Bản Nhân viên đứng máy

+ Mô tả công việc:
Điều chỉnh, vận hành máy theo chương trình, gia công sản phẩm cơ khí
Bảo dưỡng và sửa chữa máy
Điều chỉnh thông số kỹ thuật máy gia công của sản phẩm

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ