Photo

Tạ Ngọc Diệp

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Học vấn
2009 - 2013
Đại học Kinh tế TP HCM Trung bình

Tài chính Ngân hàng

Kinh nghiệm
Tháng 10 - 2009 đến 12 - 2018
Nidec Việt Nam Nhân Viên

+ Mức lương: 9,300,000
+ Mô tả công việc:
– Nhân viên kế hoạch phòng mẫu, nhân viên mua hàng Nvl, nhân viên quản lý kế hoạch sản xuất mẫu
– Lên kế hoạch sản xuất: lên lệnh, sắp máy móc, tính nguyên vật liệu để sản xuất
– Theo dõi, tìm giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để kịp tiến độ xuất hàng
– Báo cáo kết quả sản xuất kịp thời, đúng quy trình, quy định
+ Thành tích đạt được:
Nhân viên tốt

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ