TP.HCM
Thành viên từ 2021
Logo

Tô Mỹ Ngân

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Em mong muốn tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập và học hỏi nhiều kinh nghiệm trong khi làm việc

Học vấn
Năm 2018 - 2021
Đại học Nông Lâm Công nghệ sinh học_Khá

Kỹ năng
Tin học văn phòng
Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ