Photo

TRẦN ANH ĐỨC

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có mục tiêu thăng tiến trong công việc rõ ràng.

Học vấn
Năm 2011 - 2015: Cử nhân kinh tế
Đại học công nghiệp Việt Hung Khá

Kinh tế đầu tư

Kinh nghiệm
Tháng 10 - 2017 đến 06 - 2019
Công Ty DOCOMO LEADER

+ Mức lương:1,700
+ Mô tả công việc:
Quản lý nhân viên và giải quyết thắc mắc của khách hàng .
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ