Bình Dương
Thành viên từ 2021
Logo

Trần Thị Loan

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề phát triển bản thân. Hoàn thành tốt nhất công việc đc giao.

Học vấn
2012 - 2015
Đại Học Y Khoa Vinh Điều Dưỡng Đa Khoa

Kinh nghiệm
Tháng 10 - 2019 đến 10 - 2020
Phòng khám đa khoa Nam Cầu Bùng Nhân Viên Điều Dưỡng

+ Mức lương:6,000,000
+ Mô tả công việc:
Hướng dẫn bệnh nhân vào phòng khám, thực hiện tiêm chuyền, hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc theo đơn

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ