Quảng Ngãi
Thành viên từ 2021
Photo

Trần Công Bắc

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

“Tôi muốn mình có thể nâng cao trình độ, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của công ty, sau đó đủ khả năng nhận các trách nhiệm lớn hơn. Tôi hiểu rằng quá trình này có thể khó khăn và tốn thời gian, nhưng tôi luôn sẵn sàng và kiên định. Những mục tiêu này sẽ luôn thúc đẩy tôi đạt được tầm cao mới, giữ vững định hướng của mình”

Học vấn
2014 - 2018
Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Trung bình

Cơ Khí Chế tạo Máy

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2019 đến 07 - 2021
Công ty:thép hòa phát Dung Quất KTV cơ khí

+ Mức lương:12,000,000
+ Mô tả công việc:
– Chỉ đạo, giám sát, quản lý nhân lực, công việc bảo trì, sửa chữa thiết bị tổ bảo trì cơ khí.
– Chỉ đạo, giám sát sự hoạt động của tổ bảo trì cơ khí đảm bảo công việc được hoàn thành đúng theo kế hoạch, tiến độ và có kết quả tốt nhất.
– Giám sát việc thực hiện công việc bảo trì hàng ngày, hàng tháng theo đúng chương trình đã lập.
– Quản lý việc tuân thủ các quy trình, quy định về thiết bị, An toàn lao động
– Báo cáo, đề nghị BGĐ.NM hỗ trợ khi không có đủ khả năng về nhân lực, thiết bị, kỹ thuật để thực hiện công việc.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ