Photo

Trần Hữu Bàng

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Môi trường làm việc thân thiện, chế độ theo quy định
Công việc phù hợp và ổn định, có cơ hội thăng tiến
Có cơ hội học tập và phát triển kỹ năng chuyên môn
Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, xử lý công việc hiệu quả nhanh chóng

Học vấn
1996 - 2000
ĐH Kinh tế Trung bình

Tài chính – Bảo hiểm

2008 - 2012
ĐH Luật TPHCM Trung bình

Luật học

Kinh nghiệm
Tháng 09 - 2019 đến 04 - 2021
Công Ty Tài Chính & Nhân Sự Hồng Bàng Giám đốc

+ Mức lương: 20,000,000
+ Mô tả công việc:
Kiểm tra Bộ phận kế toán thu-chi tiền mặt.
Thanh toán qua Ngân hàng. Kiểm tra chứng từ, hợp đồng thanh toán.
Đối chiếu, tổng hợp số liệu cuối tháng trên phần mềm MISA.
Soạn thảo & theo dõi hợp đồng, đăng ký lao động với Cơ quan BHXH, Liên đoàn Lao động Quận. Trích nộp BHXH – YT-TN đúng Quy định luật BHXH ; Bộ luật Lao động. QT
thuế ,
Báo cáo thuế Quý/ Năm. Báo cáo tài chính năm.

Tháng 06 - 2015 đến 07 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TOKYO Kế Toán Trưởng

+ Mức lương: 15,000,000
+ Mô tả công việc:
Kiểm tra chứng từ (Hóa đơn, hợp đồng) .
Chứng từ thu-chi tiền mặt; Ủy nhiệm chi CK Ngân hàng trình Lãnh đạo phê duyệt.
Kiểm tra Hạch toán Tài khoản chứng từ thanh toán trên phần mềm kế toán MISA.
Đối chiếu số liệu cuối Quý/Năm với Ngân hàng, Phòng Kinh doanh, Kế toán. Tính lương & thưởng; trích nộp BHXH – YT-TN – BHTNLĐ-BNN theo Quý định.
Hạch toán, QT thuế TNDN, TNCN, GTGT theo Quý/ Năm.
LẬ

Tháng 05 - 2001 đến 07 - 2007
Công Ty TNHH Vận Tải An Cường Kế Toán Tổng Hợp

+ Mức lương: 10,000,000
+ Mô tả công việc:
Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoach quỹ lương kỳ sau.
Xây dựng thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm.
Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.
Theo dõi, phản ánh kịp thời số lượng NLĐ, thời gian lao động, tính chính xác tiền lương phải trả cho NLĐ
Dựa vào bảng chấm công và các giấy tờ liên quan như giấy xin nghỉ phép, quy chế lương thưởng,…tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí, các khoản
phụ cấp, trợ cấp,…theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp.

Tháng 05 - 2008 đến 05 - 2015
Công Ty CP Bảo Hiểm Viễn Đông Chuyên Viên Pháp Lý Bảo Hiểm , Kế Toán, Nhân Sự

+ Mức lương: 15,000,000
+ Mô tả công việc:
Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoach quỹ lương kỳ sau.
Xây dựng thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ