Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

TRẦN THỊ KIM LIÊN

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

• Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài để gắn bó.
• Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt, có nhiều cơ hội để phát triển.
• Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt.

Học vấn
Năm 2015 - 2019: Đại học
Đại Học Công Đoàn Khá

Tài Chính – Ngân Hàng

Năm 2019 - 2019: Chứng chỉ
Trung Tâm Ngoại Ngữ Khá

Tiếng Nhật N3

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2020 đến 05 - 2021
Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phú Thịnh Nhân viên Hành Chính Kế toán

+ Mức lương:9,000,000
+ Mô tả công việc:
Tiếp nhận các công văn, dữ liệu đến công ty; tính lương, bảo hiểm cho nhân viên
Lưu trữ giấy tờ, hồ sơ nhân viên và công ty
Đăng tin tuyển dụng nhân viên, hỗ trợ phòng ban phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp
Theo dõi, thực hiện hạch toán các nghiệp vụ thu, chi và các nghiệp vụ phát sinh của công ty

Tháng 12 - 2019 đến 06 - 2020
Tập đoàn TMS Nhân Viên Kiểm soát, tiến cử

+ Mức lương:8,000,000
+ Mô tả công việc:
Lấy bản khai sơ yếu lý lịch của thực tập sinh có nhu cầu xuất khẩu lao động.
Kiểm tra tiêu chí đơn hàng để chọn ra thực tập sinh phù hợp nhất.
Làm hồ sơ.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ