Photo

Trần Minh Trí

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Có cơ hội học tập và phát triển kỹ năng chuyên môn
Có thể áp dụng những kỹ năng và kinh nghiệm vào công việc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đầy đủ chế độ làm việc theo quy định của Nhà nước.

Học vấn
2007 - 2011
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM Khá

Cơ Khí Chế Tạo

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2018 đến 05 - 2021
Công ty TNHH Olympus Việt Nam Nhân viên quản lý sản xuất

+ Mức lương:12,000,000
+ Mô tả công việc:
Bố trí công việc công nhân.
Đào tạo và tái đào tạo theo kế hoạch.
Giải quyết vấn đề trong line sản xuất, cải tiến, phòng chống tái phát.
Cải tiến hiện trường 5S, An toàn lao động.
Cắt giảm thao tác lãng phí, nâng cao hiệu suất của line sản xuất
Viết tiêu chuẩn, chỉnh sửa tiêu chuẩn thao tác.
Tính toán nguyên vật liệu sản xuất, đặt hàng.
Tham gia các nhóm hoạt động: Kontami, đánh giá hiện trường, an toàn, 5S, QCC
+ Thành tích đạt được:
Thiết lập thành công phòng sản xuất mới (tiệt trùng)
Đào tạo công nhân mới, hoàn thành tốt công việc ở line sản xuất.
Cắt giảm thao tác, nâng hiệu suất từ 81% lên 93%.
Hiện trường làm việc được thiết lập lại, giảm thiểu vấn đề rơi rớt sản phẩm và an toàn lao động.

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ