TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Trần Ngọc Nhung

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Cố gắng trở thành nhân viên chuyên nghiệp

 

Học vấn
2012 - 2014
Nguyễn Hữu Thọ Khá

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2017 đến 05 - 2018
Takahiro Thu ngân

+ Mức lương:6,000,000
+ Mô tả công việc:
Thanh toán, kiểm soát thu chi của nhà hàng, tạo hoá đơn đỏ
Hỗ trợ các Phòng ban/Đơn vị tổ chức thực hiện các công việc chung của Công ty.
Thực hiện các công việc Theo chỉ đạo cuả cấp trên
Làm báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ