Photo

Trần Ngọc Minh Thư

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2015 - 2019
Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh Khá

Ngôn ngữ Nhật

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2019 đến 04 - 2021
Cổ phần Innochee Nhân Viên Văn Phòng

+ Mức lương: 10,000,000
+ Mô tả công việc:
Lập kế hoạch tuyển dụng , sắp xếp lịch phỏng vấn
Tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới
Làm hợp đồng nhân viên, hợp đồng khách hàng
Soạn thảo, sắp xếp quản lý văn thư, công văn hành chính
Thực hiện công tác văn thư hành chính của công ty, và các công việc khác theo chỉ thị cấp trên

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ