TP.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Trần Phát Phước

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Kinh nghiệm
Tháng 06 - 2019 đến 12 - 2019
Công Ty Imi Nhân Viên Thi Công

+ Mức lương:8,000,000
+ Mô tả công việc:
Trực tiếp thi công
Hoàn thành công trình
Các công việc liên quan khác
Thực hiện các công việc theo bảng hướng dẫn dưới sự chỉ đạo của Tổ Trưởng

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ