Photo

Trần Văn Hiệp

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc

Học vấn
2011 - 2014
ĐH Công Nghiệp TP. HCM Khá

cơ khí động lực

Kinh nghiệm
Tháng 07 - 2017 đến 03 - 2021
công ty sản xuất oto daihatsu Nhân Viên Lắp Ráp

+ Mức lương:2,000
+ Mô tả công việc:
Lắp ráp ô tô
Sữa chửa Bảo dưỡng bảo trì ô tô theo chỉ dẫn của quản lý.
Thực hiện thăm khám, bảo dưỡng thiết bị điện ô tô
+ Thành tích đạt được:
nhân viên ưu tú+ Mức lương:2,000
+ Mô tả công việc:
Lắp ráp ô tô
Sữa chửa Bảo dưỡng bảo trì ô tô theo chỉ dẫn của quản lý.
Thực hiện thăm khám, bảo dưỡng thiết bị điện ô tô
+ Thành tích đạt được:
nhân viên ưu tú

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ