Bình Dương
Thành viên từ 2021
Photo

TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Friendly working environment, prescribed regime
The job is suitable and stable, there are opportunities for advancement
Have the opportunity to learn and develop professional skills
Accumulate more experience, handle work effectively and quickly

Học vấn
Năm 2014 - 2018: Đại Học
Đại Học Bách Khoa TPHCM Khá

Công nghệ vật liệu

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2020 đến 06 - 2021
Công Ty TNHH May Mắc Bowker Admin

+ Mức lương:8,150,000
+ Mô tả công việc:
-Manage driver/cleaner/meeting room/facilities/stationery
-Booking DHL, Fedex
-Follow up company car
-Order food

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ