Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Trần Anh Lâm

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
Mong muốn làm công việc lâu dài
Sđt: 0377920966
Gmail: lamtrantb2018@gmail.com

Học vấn
2015 - 2019
Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khá

Cơ Khí Chế Tạo

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ