Phú Thọ
Thành viên từ 2021
Logo

Trần Ngọc Quân

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Có cơ hội thăng tiến cao, thành công trong công việc

Học vấn
Năm 2016 - 2020
Đại Học Tại Nhật Công Nghệ Ô Tô_Khá

Năm 2019 - 2019
Trung Tâm Tại Nhật Tiếng Nhật_Khá

Thông tin chung

Đăng nhập

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ